Välkommen till Arbetik AB
 
Vi är ett företag som arbetar med etik i arbetsliv och ledarskap.
 
Vi ger stöd till organisationer som vill arbeta aktivt och medvetet för att stärka och utveckla sin moraliska kompetens, som ger resultat i stolta medarbetare, ett gott anseende och allmänhetens och kundernas förtroende.
 
Vi arbetar med ledningsstöd, rådgivning, seminarier och handlingsprogram
för både små och stora organisationer.
 
                                                        Etik lönar sig!
 
Arbetik AB      Maud Dyhlén 0708-63 15 36      Anders Törner 0708-63 15 20